CATALÀ (CAT)CASTELLANO(CAS)ENGLISH (UK)

AREAS OF ACTION

El nostre despatx està preparat per oferir assessorament, ajut i defensa dels interessos, tant de particulars com d’empreses, en gairebé totes les branques del dret, tant pel que fa en qüestions extrajudicials, com en tot tipus de procediments judicials.

 • CIVIL
 • LIABILITY
 • FAMILY
 • REAL-STATE
 • ADMINISTRATIVE DISPUTE
 • ADMINISTRATIVE
 • COMMERCIAL
 • PENALTY
 • WORK
 • INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL

CIVIL 

  • Alt grau d’especialització en l’àrea civil i de responsabilitat civil.
  • Accidents de trànsit. Reclamacions per lesions sofertes i pels danys en vehicles.
  • Danys en béns immobles i mobles, per qualsevol causa.
  • Reclamacions d’impagats, extrajudicialment i per via judicial.

RESPONSABILITAT CIVIL

  • Alt grau d’especialització en l’àrea civil i de responsabilitat civil.
  • Accidents de trànsit. Reclamacions per lesions sofertes i pels danys en vehicles.
  • Danys en béns immobles i mobles, per qualsevol causa.
  • Reclamacions d’impagats, extrajudicialment i per via judicial.

FAMÍLIA

  • Assessorament i defensa en convenis de divorci i separació
  • Preparació i assessorament en convenis de separació de parelles de fet.
  • Defensa judicial en processos de divorci, separació, mesures en parelles de fet, pensions per aliments, modificació de mesures judicials, mesures provisionals i tot tipus de procediment judicial en l’àmbit familiar.
  • Procediments de protecció de menors.

IMMOBILIARI

  • Assessorament, revisió i redacció i gestió de tota mena de contractes relacionats amb la compra venda, permutes, de tot tipus de immobles, destinades a vivendes, locals de negoci, naus industrials i d’altres.
  • Redacció i revisió de contractes de promoció, construcció i gestió d’immobles.
  • Lloguers. Assessorament, revisió i redacció de tot tipus de contractes de lloguer tant de vivendes, com de locals de negoci.
  • Defectes constructius. Despatx amb àmplia i contrastada experiència en la reclamació i defensa en qüestions de vicis de la construcció i defectes constructius. Es compta amb la col•laboració de diferents tècnics especialitzats en l’elaboració d’informes i defensa judicial.
  • Expedients d’expropiacions.Planejaments urbanístics.
  • Assessorament a comunitats de propietaris i propietaris amb conflictes comunitaris.

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

  • Reclamacions contra les Administracions Públiques, per responsabilitat patrimonial d’aquestes.
  • Recursos contra sancions, tant en via administrativa com en judicial.
  • Expedients d’expropiacions. Juntes de Compensació
  • Assessorament i tramitació de llicències.

ADMINISTRATIU

  • Reclamacions contra les Administracions Públiques, per responsabilitat patrimonial d’aquestes.
  • Recursos contra sancions, tant en via administrativa com en judicial.
  • Expedients d’expropiacions. Juntes de Compensació
  • Assessorament i tramitació de llicències.

MERCANTIL

  • Dret contractual: Assessorament, preparació, execució, revisió i seguiment en tots els contractes mercantils, d’agència i distribució, contractes de joint venture, de subministrament, franquiciats, llicències, i d’altres.
  • Dret societari ,assessorament i planificació en tots els àmbits del dret de societat ( fusions, escissions, ampliacions de capital...).
  • Impagaments a l’empresa.
  • Assistència, assessorament i representació a juntes de societats.
  • Constitució de societats, Acords entre accionistes, Impugnació d'acords socials, Dissolució i liquidació de societats.

PENAL

  • Assessorament i assistència judicial en judicis de faltes i tot tipus de procediments penals per delictes, tant pel que fa a l’acusació com a la defensa.
  • Alcoholèmies. Accidents de trànsit. Delictes de lesions.
  • Preparació de denúncies i querelles.

LABORAL

  • Es compta amb la col•laboració de professionals per a la defensa, assistència i assessorament en els diferents expedients laborals, i en els òrgans tant administratius com judicials.
  • Reclamació per accidents de treball.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  • Preparació i revisió de contractes relatius a propietat intel•lectual i industrial.
  • Contractació en matèria d'explotació de drets en general.
  • Registres de noms de domini, agència, distribució, franquícia, transferència de tecnologia i know-how.
  • Registre i transmissió de marques nacionals i comunitàries.
  • Redacció de contractes relatius a la propietat intel•lectual i industrial.
  • Procediments judicials relatius a qualsevol conflicte en matèria de drets de propietat industrial.