ÀREES D'ACTUACIÓ

El nostre despatx està preparat per oferir assessorament, ajut i defensa dels interessos, tant de particulars com d’empreses, en gairebé totes les branques del dret, tant pel que fa en qüestions extrajudicials, com en tot tipus de procediments judicials.